Naše usluge

MB GAMMA TRADE – GAMMA MEDICINA – MEDICINSKA OČNA PROTETIKA je visoko specijalizovana medicinska ustanova za oblast okuloplastične i rekonstruktivne hirurgije (okuloplastika), medicinsku očnu protetiku i maksilo-facijalnu protetiku.

Očna protetika

Očna proteza se koristi u funkcionalno-estetskoj rehabilitaciji nakon gubitka oka ili zbog urođenog nedostatka oka.

Maksilofacijalna protetika

Kao posledica stečenih ili urođenih stanja, mogu nastati defekti na licu koje je potrebno funkcionalno i esteski rehabilitovati.

Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija

Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija je oblast očne hirurgije koja se bavi operacijama očnih kapaka i okoline oka, očne duplje (orbite) i odvodnih suznih puteva.

Rekonstruktivna hirurgija anoftalmičke očne duplje

Nekad je, zbog bolesti ili povrede, neophodno da se oko hirurški odstrani. U ovakvim stanjima je veoma bitno da operacija bude urađena stručno, od strane hirurga koji je obučen u ovoj vrsti hirurgije.

Hirurgija očnih kapaka i okolne regije

Poremećaji očnih kapaka mogu biti urođeni i stečeni. Stečeni poremećaji mogu nastati kao posledica bolesti, povrede ili procesa starenja.

Hirurgija odvodnih suznih puteva

Poremećaji odvodnih suznih puteva mogu biti urođeni i stečeni. Stečeni poremećaji mogu biti posledica bolesti, povrede ili u sklopu procesa starenja.

O nama

MB GAMMA TRADE – GAMMA MEDICINA - MEDICINSKA OČNA PROTETIKA predstavlja jedinu specijalističku medicinsku ustanovu na prostoru ex SFRJ, gde tim doktora specijalista protetičara, tehničara okularista i akademskih slikara, koristeći najsavremenije tehnologije na bazi akrilatnih polimera, pruža celokupan tretman izrade i ugradnje očnih proteza za svakog pacijenta individualno.U okviru delatnosti maksilofacijalne protetike izradjujmo epiteze (orbitalne proteze) orbitalne I periorbitalne regije na bazi silikona za humanu upotrebu,kao i epiteze nosa i epiteze uva u protetskoj rehabilitaciji urodjenih i stečenih malformacija.

Naš tim, u referentnim zapadnoevropskim medicinskim institucijama i asocijacijama (ESOPRS),kao i američkim asocijacijama ( AAO), vrhunski edukovanih doktora specijalista , takođe, sprovodi kompletan hirurški tretman u oblasti okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije (okuloplastika), urođenih i stečenih anomalija orbitalne regije, što čini ovu visoko specijalizovanu medicinsku ustanovu jedinstvenom u ovom delu Evrope.

Stručni tim sačinjavaju doktori specijalisti oftalmologije i otorinolaringologije, protetski tehničari - okularisti i akademski slikari.

Posebno ističemo kvalitetne funkcionalno-estetske rezultate u medicinsko-protetskom I hirurškom okuloplastičnom-rekonstruktivnom tretmanu urođenog i stečenog anoftalmusa - anoftalmosa (nedostatka oka) I raznolikih deformiteta orbitalne I periorbitalne regije kod dece kojima se u skladu sa najasavremenijim dijagnostičko-terapijskim protokolima referentnih svetskih medicinskih institucija i asocijacija provodi kompletan i kvalitetan tretman.

Besplatne usluge kod nas mogu ostvariti pacijenti-osiguranici: Republičkog Zdravstvenog Fonda Srbije, Fonda Zdravstvenog Osiguranja Vojske Srbije, Zdravstvenog Fonda R. Crne Gore i Fond Zdravstvenog Osiguranja Republike Srpske za oblasti očne protetike i hirurški tretman u oblasti okuloplastične - rekonstruktivne hirurgije na osnovu uputa-naloga overenog kod nadležne flijale fonda zdravstvenog osiguranja.

Lekari

Dr. sci. med. Miroljub Bogdanović

Otorinolaringolog

Medicinski fakultet, post-diplomske studije, doktorske studije i specijalizaciju iz Otorinolaringologije završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Klinici za bolesti uha, grla i nosa, KBC Zvezdara bio je zaposlen 18 godina i bio na dužnosti šefa odeljenja za onkologiju.

Član je Evropskog udruženja za okuloplastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju (ESOPRS) i Američke akademije za oftalmologiju (AAO).


Pored lekara, u stručnom timu se nalaze i protetski tehničari, specijalizovani u oblasti očne i maksilofacijalne protetike, kao i akademski slikari čiji je zadatak precizno oslikavanje proteze.

Medicinski zahvati

MEDICINSKA OČNA PROTETIKA
OKULOPLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA
ANOFTALMIČKA REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

Očna protetika

Maksilofacijalna protetika

Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija

Rekonstruktivna hirurgija anoftalmičke očne duplje

Hirurgija očnih kapaka i okolne regije

Hirurgija odvodnih suznih puteva

Zastupništvo

4672

Zadovoljnih pacijenata

10

NAGRADA

24/7

Dostupna pomoć

Kontaktirajte nas

Zakažite pregled, pošaljite nam predloge, sugestije, pohvale ili pokude.

Naši kontakt podaci:

 • Adresa: Birčaninova 40, 11000 Beograd
 • Telefon: + 381 (0) 11 361 3575, + 381 (0) 11 361 7928
 • Mobilni: +381 (0) 65 285 2950
 • Fax: + 381 (0) 11 306 5619
 • Email: mbgamma@gmail.com
 • Website: www.mbgamma.rs

Naši kontakt podaci:

 • Adresa: Podgorička 24b, 78102 Banja Luka
 • Telefon: + 387 (0) 51 389 250
 • Mobilni: +387 (0) 66 915 700 , +387 (0) 65 188 688
 • Fax: + 387 (0) 51 389 252
 • Email: info@gammamed.ba
 • Website: www.mbgamma.rs